• Edukacja przedporodowa

Czas trwania wizyty:  60 minut
Cena:  250zł

Zapraszam również na zajęcia wieczorowe i weekendowe do grupowej szkoły rodzenia

  • Wizyta patronażowa po porodzie

Czas trwania wizyty:  do 60 minut
Cena:  250zł
Każda kolejna rozpoczęta godzina płatna 50zł

Przezskórny pomiar bilirubiny podczas wizyty:
Cena:  100zł

  • Wizyta laktacyjna

Czas trwania wizyty:  do 60 minut
Cena:  250zł
Każda kolejna rozpoczęta godzina płatna 50zł

Przezskórny pomiar bilirubiny podczas wizyty:
Cena:  100zł

Koszt konsultacji telefonicznej:
60 zł – do 30 min.
90 zł – 30-60 min.

  • Przezskórny pomiar bilirubiny

Czas trwania wizyty:  20-30 minut
Cena:  180zł
Przy okazji wizyty 100zł

  • Edukacja przedporodowa

Czas trwania wizyty:  60 minut
Cena:  300zł

Zapraszam również na zajęcia wieczorowe i weekendowe do grupowej szkoły rodzenia

  • Wizyta patronażowa po porodzie

Czas trwania wizyty:  do 60 minut
Cena:  300zł
Każda kolejna rozpoczęta godzina płatna 50zł

Przezskórny pomiar bilirubiny podczas wizyty:
Cena:  100zł

  • Wizyta laktacyjna

Czas trwania wizyty:  do 60 minut
Cena:  300zł
Każda kolejna rozpoczęta godzina płatna 50zł

Przezskórny pomiar bilirubiny podczas wizyty:
Cena:  100zł

Koszt konsultacji telefonicznej:
60 zł – do 30 min.
90 zł – 30-60 min.

  • Przezskórny pomiar bilirubiny

Czas trwania wizyty:  20-30 minut
Cena:  200zł
Przy okazji wizyty 100zł