Jestem położną i Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym. W 2018 roku ukończyłam studia licencjackie na Collegium Medicum UJ w Krakowie uzyskując tytuł licencjata położnictwa. Następnie rozpoczęłam studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i w 2020 roku otrzymałam tytuł magistra położnictwa. W tym czasie zdobywałam doświadczenie pracując w Szpitalu Bielańskim i Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. W. Orłowskiego w Warszawie. Od 2021 roku zaczęłam pracować również jako położna środowiskowa w SPZZLO Żoliborz. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnych kursach, warsztatach i konferencjach. W 2020 roku uzyskałam tytuł Edukatora ds. laktacji, a w 2021 roku Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego. Ponad to ukończyłam między innymi kursy dotyczące mobilizacji blizn, fizjoterapii uroginekologicznej, aromaterapii w okresie okołoporodowym, kinesiotapingu w okresie okołoporodowym oraz liczne kursy dotyczące laktacji. Największą radość w pracy położnej sprawia mi wspieranie kobiety i jej rodziny w tym wyjątkowym czasie oraz towarzyszenie podczas wchodzenia na drogę rodzicielstwa.